O uznání kvalifikace musejí cizinci žádat u více než tří stovek takzvaných regulovaných povolání, především zdravotnických. Jde o profese, které mohou i čeští pracovníci vykonávat jen při splnění zákonných požadavků.

V roce 2013 bylo podle podkladů pro vládu podáno více než 600 žádostí o uznání kvalifikace, drtivá většina z nich byla posouzena kladně. Nejčastěji šlo o zdravotnické profese - ministerstvo zdravotnictví posuzovalo 440 takových žádostí.

Evropský profesní průkaz by se měl vydávat elektronickou formou na základě dat informačního systému vnitřního trhu Evropské komise IMI. V systému by měl mít žadatel vytvořen soubor s veškerými potřebnými informacemi a doklady. Podávání i zpracovávání žádosti by se mělo uskutečňovat elektronicky.

Výstražný mechanismus a čeština

Novela také zavádí výstražný mechanismus mezi státy EU. Jeho prostřednictvím budou členské státy informovány o tom, kterým lidem byl uložen zákaz výkonu zdravotnických povolání nebo pedagogických profesí, případně povolání s vlivem na zdraví a bezpečnost obyvatel.

Zdravotnických profesí a povolání zaměřených na práci s dětmi by se měly dotknout i nové požadavky na ověřování jazykových znalostí. U povolání, kde má znalost češtiny významný vliv na kvalitu práce, by mohl úřad posuzující kvalifikaci pozastavit oprávnění žadatele profesi provádět do doby, než by si nedostatečné znalosti českého jazyka doplnil.