„Soud nemá za prokázané naplnění znaků trestného činu podvodu. Nemá za prokázané, že by metropolitní univerzitě vznikla škoda, a nemá za prokázané ani uvádění členů správní rady v omyl,” konstatoval předseda senátu Obvodního soudu pro Prahu 10 Tome Frankič.

Podle trestního zákoníku je pachatelem podvodu ten, kdo se obohatí uvedením někoho jiného v omyl, a způsobí tak škodu na cizím majetku.

Dva milióny přítelkyni syna ředitelky

Kauza má počátek v roce 2008, kdy Metropolitní univerzita sdílela společně s krachujícím gymnáziem Minerva budovu patřící magistrátu. Kvůli nově přijatým studentům potřebovala MUP rozšířit prostory, zástupce vedení gymnázia a zároveň syn ředitelky Minervy Pavel Chuchla však s univerzitou nechtěl o vyklizení budovy jednat.

Smlouva byla podle státní zástupkyně ryze účelová a měla být jen účetním dokladem pro vyvedení peněz z univerzity

MUP se proto obrátila na devatenáctiletou Chuchlovu přítelkyni Nikolu Paluskovou, která se za Chuchlu později provdala. Advokát Haluza jí nabídl dva milióny korun za to, když vyklizení prostor zajistí.

Částka byla vyplacena, ale za co?

Jménem univerzity s ní uzavřel „smlouvu o zajištění materiálních předpokladů výuky”, ve které byl výčet různých činností. Vyplacení dvoumiliónové odměny následně schválila správní rada.

Podle obžaloby Benešová uvedla její členy v omyl tvrzením, že dívka dohodu splnila. Činnosti uvedené ve smlouvě přitom nebyly provedeny buď vůbec, nebo jen částečně, nebo je vykonal někdo jiný než Chuchlová.

Soud na tom nespatřuje nic trestného, je to vcelku chytrý obchodní tah

„Bylo nade vší pochybnost zjištěno, že obžalované Chuchlové byla od MUP vyplacena částka dva milióny korun. Za co byla vyplacena, ale obžalovaní věrohodně nevysvětlili. Lze důvodně předpokládat, že částka byla určena právě Chuchlovi, budoucímu manželovi obžalované, za ukončení nájmu," uvedla státní zástupkyně, která obviněné trojici navrhla tříleté podmíněné tresty a také peněžité tresty v řádu statisíců.

Zástupce ředitelky Minervy se „šprajcnul”

Smlouva podle zástupkyně byla ryze účelová a měla být jen účetním dokladem pro vyvedení peněz z univerzity.

Soudce shrnul, že MUP se obrátila na Chuchlovou, když se její tehdejší přítel ohledně stěhování „šprajcnul”. Skutečným účelem nabídky podle něj bylo motivovat Chuchlovy, aby ukončili nájemní smlouvu gymnázia, což se skutečně stalo. „Soud na tom nespatřuje nic trestného, je to vcelku chytrý obchodní tah,” podotkl.

„MUP buď mohla uplatit Chuchlu nebo jeho matku, anebo tu byla varianta, která není trestná: jít na to přes slečnu Paluskovou. Měla slíbenou velkou odměnu a ta byla vázána na to, aby se prostory gymnázia reálně uvolnily. Byla jí nabídnuta nějaká práce, přičemž na tom, co bude reálně dělat, MUP podle názoru soudu nezáleželo,” uzavřel soudce s tím, že tak důležitý úkol jako získání prostor by univerzita devatenáctileté slečně bez zkušeností jistě nesvěřila, kdyby se dívka nepřátelila s Chuchlou.

Milost od Klause

Policie začala kauzu prověřovat na základě anonymního oznámení. Samotná škola zastávala při procesu stanovisko, že jí jednáním obžalovaných žádná škoda nevznikla. Státní zástupkyně poznamenala, že jde o názor lidí spřízněných s Benešovou, která je jmenuje do jejich funkcí a také je odvolává.

Benešová byla v minulosti v souvislosti s univerzitou odsouzena k podmíněnému trestu za zpronevěru a podplácení. Podle rozsudku umožnila bezplatné studium mimo jiné zájemcům z pražského magistrátu, na náklady univerzity si také nechala zrekonstruovat svůj byt i dům.

Tehdejší prezident Václav Klaus jí však udělil milost. Média poté psala, že Benešová je přítelkyní Klausovy ženy Livie.