UK a Asia-Europe Foundation (ASEF) akci pořádaly ve spolupráci s ministerstvy zahraniční a školství. Tématem konference bylo uplatnění mladých lidí na trhu práce.

Lepší přístup k praxi

Rektoři zdůraznili, že pro přípravu studentů na budoucnost je nutná intenzivnější spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a zaměstnavateli nejen z komerční sféry, ale také z nevládního neziskového sektoru nebo veřejné sféry. Všichni studenti bez rozdílu by měli mít lepší přístup k praxím.

Při snaze o sladění práce a studia by měly být vzdělávací cesty flexibilnější. Ve větší míře by měly být nabízeny stáže, dobrovolnické aktivity nebo výměny studentů napříč obory.

Měla by se také rozšířit možnost mezikontinentálních výměnných studijních pobytů, například vyřešením možných problémů při získávání víz a otázek spojených s rozdílným pracovním právem nebo poskytnutím finanční podpory v případě potřeby.