Martin Luther v roce 1517 přibil na dveře kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí s požadavky na reformu katolické církve a spustil tak období reformace. Studenti nyní na dveře tří pedagogických fakult vyvěšují náměty vycházející z prohlášení, které zveřejnili už při vzniku iniciativy.

Praxe a zpětná vazba

Za klíčové považují hodnocení kvality výuky a zpětnou vazbu. Volají také po větším množství praxe, po zavedení kritického myšlení ve výuce, rozvoji kreativity a větší mezinárodní spolupráci.

„Když jsme přemýšleli, jak můžeme přispět k žádoucím proměnám ve vzdělávání, uvědomili jsme si, že právě pedagogické fakulty jsou místem, kde se rozhoduje o jeho budoucnosti,” uvedl v tiskové zprávě předseda iniciativy Tomáš Čakloš.

Děkani to oceňují

Studenti mají podporu děkanů pedagogických fakult Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně i Univerzity Palackého v Olomouci. Například děkanka pražské pedagogické fakulty Radka Wildová ocenila, že studentům není kvalita jejich studia lhostejná.

„V tomto rámci jsme již připravili anketu o nové podobě studia a její výsledky promítli do nových akreditací,” uvedla.

Její brněnský kolega Jiří Němec si váží toho, že může přispět ke změnám uvnitř fakulty. „Jsem rád, že se rodí jádro angažovaných studentů, a věřím, že se bude dále rozšiřovat,” poznamenal.