„Odvolávání bez udání důvodu by z ředitelů udělalo zcela podřízené loutky v rukách zřizovatelů, snížilo by zájem kvalitních osobností o tyto posty, dalo průchod politikaření a v důsledku by to vedlo ke snížení kvality veřejné služby, kterou školství je,“ uvedl Miroslav Hřebecký, bývalý ředitel gymnázia a odborník EDUin na danou problematiku.

Vztahy se zřizovatelem

Už v roce 2013 poukázal místopředseda Asociace ředitelů ZŠ Pravoslav Němeček na fakt, že politizace v souvislosti s výběrem ředitelů je reálnou hrozbou. Ředitelé škol jsou jmenováni zřizovatelem, tedy obcí či krajem, a je tím pádem možné zneužívat tohoto právního vztahu k vytváření osobních či politických vazeb.

Fichtnerův návrh předpokládá, že by bylo možné ředitele odvolat bez udání důvodu, což by se mohlo zneužít v situaci, kdy ředitel nemá dobré vztahy se zřizovatelem.

Podle současné právní úpravy může být ředitel školy odvolán pro prokázané hrubé porušení povinností.

Jediný profesionál

Společnost EDUin navrhuje prosadit posílení nezávislosti komise, která doporučuje kandidáty ke jmenování ředitelem, prostřednictvím členů mimo daný samosprávný celek.

„Nyní v ní většinu obsazuje zřizovatel a zástupci zevnitř školy, tedy často z logiky věci lidé s často předem jasně danými zájmy. Jediný člověk zvenčí, profesionál se zkušeností a soudností, bývá v konkurzní komisi zástupce České školní inspekce,“ dodal Hřebecký.