Valachová v otevřeném dopise kritizuje, že zkreslené informace přispívají k šíření mýtů a strašení rodičů. Myšlenky na přechod do běžného vzdělávacího procesu prý způsobují zmíněnému handicapovanému školákovi Ládíkovi psychické problémy.

„Rozhodně neplánuji komplikovat dětem a jejich rodičům život a násilím posílat všechny děti do hlavního vzdělávacího proudu základního školství. Šanci mají dostat ty děti, které tam patří a které dokážou jejich pedagogové s pomocí podpůrných opatření vzdělávat," uvedla ministryně.

Společné vzdělávání podle ní směřuje k podpoře všech dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy s nějakým handicapem nebo znevýhodněním. A to nejen, pokud jsou integrovány v běžné škole, ale také ve speciálních školách.

Rodiče mají v rozhodování podstatnou roli

Poradny budou při tvorbě doporučení pro dítě vycházet nejen z charakteru jeho potíží, ale také z posouzení možností s rodiči a školou, na které se má vzdělávat.

„Dokonce se někteří lidé domnívají, že se nebude přihlížet k rozhodnutí rodiče. Rodiče však hrají v rozhodování podstatnou roli. Zákon i prováděcí vyhláška hovoří zcela jasně, že se vždy přihlíží k tomu, co žák vzhledem k charakteru speciálních vzdělávacích potřeb bude skutečně potřebovat," doplnila Valachová.

Matku uklidňuje, že pokud je situace skutečně taková, jak vyplývá z článku v Blesku, pak se nemusí obávat žádné změny ve vzdělávání svého syna. „Z popisu obtíží chlapce vyplývá, že není žádný důvod ke změně, pokud byste ji neiniciovala vy sama,“ uzavřela ministryně školství.

Novela školského zákona, která začne platit v září, změní především financování asistentů pedagoga a dalších podpůrných opatření pro potřebné žáky ve školách. Nově mají mít školy dost peněz na financování všech potřeb, což by jim mělo přinést větší jistotu.