Technologie budou děti vždy využívat i přes zákazy. Profesor Howard-Jones rozumí obavám z jejich dopadu na spánek, domácí přípravu nebo tělesné aktivity žáků, zároveň ale radí tato média nedémonizovat.

Učení se pomocí hry

Trend zakazování používání mobilních telefonů a jejich vykazování ze tříd je podle profesora nesprávný. Učení se prostřednictvím hry brání mysli v těkání a pomáhá jí lépe se soustředit.

Tím spíše, že jsou technologie nedílnou součástí dnešního života, by se měli žáci vést k jejich vhodnému používání. Videohry sice mohou podle Howarda-Jonese děti více zapojit do učení, počítače by však večer měly být již vypnuté, aby malí školáci nechodili pozdě spát.

Profesorova studie, která je propojena s širším výzkumem zahrnujícím deset tisíc britských studentů středních škol, zkoumala procesy v mozku během vzdělávání různými metodami. Jedna skupina studentů se učila z klasických otázek, druhá z tzv. multiple choice testů a třetí pomocí počítačové hry, kde žáci soutěžili, kdo získá víc bodů za správné odpovědi.

V prvních dvou skupinách měli studenti mozek v „klidovém režimu“. Ten myšlenkám umožňuje odbíhat, zatímco studenti ve třetí skupině byli soustředěnější. Tím pádem se učili efektivněji.