„Dílo vyšlo pod názvem Tomáš Baťa, život a práce hospodářského buditele. Čtenáři v něm najdou velké množství informací o všestranném působení československého továrníka a veřejného činitele Tomáše Bati,“ uvedl Zdeněk Pokluda, historik UTB a odborník na baťovskou problematiku.

Hodáč s Baťou dlouho spolupracoval

Autor díla František Hodáč byl významnou osobností meziválečného Československa. Vystudoval práva a národní hospodářství a působil jako profesor na ČVUT v Praze. Stál v čele Ústředního svazu československých průmyslníků a byl dlouholetým poslancem parlamentu. Byl i členem řady evropských komisí, rad a spolků. S Tomášem Baťou jej pojila více než dvacetiletá spolupráce.

Historik Jan Herman, pracovník Informačního centra Baťa, vysvětluje, že během daného období se setkávali při řadě úkolů, při nichž se v Praze působící Hodáč mohl dokonale seznámit nejen s osobou Tomáše Bati, ale i se zlínským podnikem.

„Do Zlína Hodáč přesídlil po vzniku Protektorátu a zůstal zde až do konce života. Byl zaměstnán u firmy Baťa v národohospodářském oddělení Studijního ústavu. Zde také vzniklo jeho velmi obsáhlé dílo o životě a práci Tomáše Bati,“ doplnil Herman.

Nový a ucelený pohled na Baťu

Hodáč měl přístup k širokému spektru informací. Při své práci využíval archivní materiály, českou i světovou srovnávací literaturu, vzpomínky pamětníků, či vlastní zážitky ze setkání s Baťou.

Na základě těchto podkladů zaznamenal cenné, v současnosti mnohdy nedostupné či zapomenuté informace. Kniha tak nabízí nový, ucelený pohled na život a práci Tomáše Bati.

Informační centrum Baťa, které publikaci připravilo, je součástí Knihovny UTB, pro niž se snaží získávat veškerou českou i světovou literaturu týkající se baťovského působení. Centrum rovněž spravuje portál www.tomasbata.com, který poskytuje zájemcům zevrubné informace o baťovské historii.