Zákoník práce umožňuje výkon vědecké a vzdělávací činnosti bez souhlasu zaměstnavatele. Týká se to také akademických pracovníků, kteří mohou působit souběžně na několika univerzitách. To chce Zlatuška omezit, protože akademici jsou podle něj nositelem know-how i kvalifikace.

Zákoník práce opomíjí konkurenční fungování škol, pro něž je vzdělávací činnost zásadní, uvedl v odůvodnění svého návrhu.

Podle ministerstva školství může současná praxe negativně ovlivňovat výuku

Současný systém podle něj také podporuje praxi „létajících” učitelů, kteří učí na řadě vysokých škol jen kvůli výdělku. Proto ho také podpořilo ministerstvo školství.

„Tato praxe může mít negativní dopady na kvalitu výuky. Bylo by zajisté vhodnější, kdyby byl návrh diskutován s oběma reprezentacemi při přípravě návrhu novely vysokoškolského zákona, tedy ještě před projednáváním v Poslanecké sněmovně. Takový návrh však nikdo nevznesl. Aktuální podpora pozměňovacího návrhu vychází z diskuzí s koaličními partnery,” sdělilo ministerstvo.

Říkali jsme, že ty dlouhé diskuze mají slabé místo - Poslaneckou sněmovnu. Že ta možná hodí vidle do dohody mezi ministerstvem školství, Českou konferencí rektorů a Radou vysokých škol.Jakub Fischer, předseda Rady vysokých škol

Špatné řešení „létajících profesorů”, míní Rada VŠ

Předseda Rady vysokých škol Jakub Fischer ale zásadně nesouhlasí. „Je škodlivé řešit problém takzvaných létajících profesorů tímto návrhem. Domníváme se, že ten návrh je v rozporu s ústavou,” řekl na páteční tiskové konferenci. Podpora ministerstva ho rozhořčila.

V praxi je nyní podle něj k vidění to, před čím zástupci vysokých škol varovali při jednáních s ministerstvem školství.

„Říkali jsme, že celé ty dlouhé diskuze, v nichž jsme utopili stovky hodin a spousty sil, mají jedno slabé místo, a tím je Poslanecká sněmovna. Že je možné, že Sněmovna hodí vidle do dohody mezi ministerstvem školství, Českou konferencí rektorů a Radou vysokých škol,” prohlásil.

Rada vysokých škol Fischera pověřila, aby poslancům v dopise vysvětlil negativní stanovisko k této změně. Dlouho očekávanou novelu zákona o vysokých školách by měli poslanci definitivně schvalovat příští týden. „Věřím, že v plénu zkorigují výsledky jednání školského výboru,” dodal Fischer.

Rada vysokých škol vyjádřila také „hluboký nesouhlas” s tím, že výbor nedoporučil schválit žádný z návrhů na úpravu rozdělení pravomocí univerzit a fakult. A to ani ten nejmírnější, podle nějž by byly fakultám přidělovány statutem. Nešlo by přitom fakultám odebrat jen právo rozhodovat o organizaci fakulty, jejím vnitřním uspořádání, samosprávných orgánech a habilitačním a profesorském řízení.