Deset z 26 statutárních měst se na návrh Liberce v prosinci spojilo do neformální Koalice za zrušení spádů v MŠ. Vzhledem k zapojení hlavního města to pokrývá více než dva milióny lidí. Spádové obvody pro mateřské školy považují členové koalice za rizikové, narušují prý dosavadní systém předškolního vzdělávání.

Mateřskou školu rodiče vybírají jinak než základní, roli hraje blízkost zaměstnání i větší pestrost programů. Plánovaná povinnost by prý také mohla ohrozit fungování malých rodinných zařízení. Například v Liberci by se musely školky administrativně slučovat do větších celků.

Neformální koalice navrhovala řešit situací buď zrušením povinnosti obce stanovit školské obvody pro MŠ, nebo z toho udělat dobrovolnou záležitost. Také by mohl být zaveden systém takzvaných zápisových lístků, které nyní fungují u středních škol.

Jinam bude dítě přijato jen v případě volné kapacity

Ministerstvo školství obavy velkých měst nesdílí a nechce měnit úpravu ve vládním návrhu školského zákona, který bude ve čtvrtek projednávat sněmovní školský výbor.

„Jsme toho názoru, že pokud stát stanovuje povinnost předškolního vzdělávání (obdobně pak povinnou školní docházku), pak musí rovněž umožnit, aby výkon této povinnosti byl reálně možný, a to poblíž bydliště dítěte,” uvedl úřad.

Stejně jako u ZŠ může rodič zvolit jinou než spádovou mateřskou školu, ale tam už bude jeho potomek přijat jen v případě volné kapacity.

Jeden obvod pro jednu školku

Ministerstvo také nepreferuje, aby byl vytvořen jeden obvod pro více mateřských škol, což je teoreticky možné. Za problém považuje, že by dítě mělo fakticky nárok na přijetí do několika školek. To by podle ministerstva mohlo přinést nejistotu a organizační problémy nejen rodičům, ale také ředitelům.

„Domníváme se, že optimální a pro rodiče více komfortní systém je, když pro jednu mateřskou školu je stanoven jeden školský obvod. Pak je zcela jasné, kde má dítě místo zajištěné,” uvedlo ministerstvo. Případné registrační lístky by právně nebyly závazné a znamenaly by další byrokracii.

Dobrovolné zřizování spádových obvodů pro MŠ podle uvážení obcí ministerstvo nepodporuje, protože by podle něj mělo být všude právo na umístění dítěte do MŠ za stejných podmínek.

Povinný poslední rok předškolního vzdělávání, s nímž vymezení školských obvodů pro MŠ souvisí, by měl být zaveden v roce 2017.