Zápisy do základních škol budou letos v Liberci ve čtvrtek 21. ledna. „Pokud jsou rodiče ochotni jít i cestou podvodu, musejí být připraveni na to, že jim pracovníci sociální péče mohou klást nepříjemné otázky,” napsal náměstek v otevřeném dopise ředitelům škol.

Spousta rodičů přehlásí dítě k cizím lidem

To, že má každá škola v Liberci vymezenou svoji spádovou oblast, ne všem rodičům vyhovuje. Proti takzvané zápisové turistice město brojí už několik let, účinný postup ale zatím nenašlo. Podle Langra rodiče přehlásili za poslední čtvrtrok trvalý pobyt několika desítkám dětí.

Že dítě bydlí jinde než rodič, je v řadě případů opřeno o skutečnosti, které jsou dané profesí rodičů.Blanka Reindlová, ředitelka ZŠ Husova

„Je až neuvěřitelné, kolik rodičů v tuto dobu sahá k nestandardnímu řešení a přehlásí své dítko, byť na pár týdnů či měsíců, do domácnosti k cizím lidem, jen aby dosáhli svého a jejich potomek navštěvoval školu, již mu sami vybrali, ale do jejíhož spádového obvodu za běžné situace nespadá,” uvedl. Takové jednání označil za prokorupční a deviantní.

Může to způsobit překročení kapacity některé školy

Podle údajů z matriky nejvíce dětí přibylo v lokalitě, jež spadá pod ZŠ Husova. Dlouhodobě jde o jednu z nejlépe hodnocených škol ve městě. Ještě v říjnu pod ni spádově patřilo 44 dětí, nyní jich je podle Langra o 18 více. „Je to na hraně kapacity školy,” uvedl.

Podávání podnětů na sociálně-právní ochranu ale ředitelka ZŠ Husova Blanka Reindlová nepovažuje za dobré řešení. „Nechystám se k tomu. To, že dítě bydlí jinde než rodič, je v řadě případů opřeno o skutečnosti, které jsou dané profesí rodičů,” uvedla.

Ředitelé nemusí chtít podněty vznést

Podle názoru Reindlové nelze ani nutit rodiče, aby dali dítě do školy, k níž mají výhrady. „Pokud neexistuje vzájemná důvěra mezi školou a rodičem, tak to nemůže fungovat,” uvedla.

Pokud ředitelé škol podněty na sociálně-právní ochranu nepodají, město to za ně udělat nemůže. „My z registru vidíme jen adresu dítěte, adresu zákonného zástupce zná pouze škola,” řekl Langr. Podle údajů z matriky by k zápisu mělo v krajském městě přijít 1172 dětí, kapacita v 21 městských školách v Liberci je 1232 míst. „Teoreticky je míst dostatek, neumíme to ale vyřešit lokálně,” dodal náměstek primátora.

Hlavním kritériem pro přijetí na všech školách v Liberci bude spádovost, někde se budou snažit zohlednit i sourozence na škole či předpoklady ke specializaci školy. Pokud bude kritéria splňovat více dětí, než je kapacita školy, rozhodne o přijetí los.