„Václav Bůžek, Libor Grubhoffer a Dalibor Štys jsou ti, kteří kandidaturu na funkci přijali," uvedla mluvčí školy Dagmar Dvořáková. Mandát nynějšího rektora Grubhoffera skončí 31. března.

Akademičtí senátoři už jednou adepta neúspěšně volili. Na začátku prosince rozhodovali mezi Grubhofferem a děkanem zemědělské fakulty Miloslav Šochem. Ani jeden z nich však v žádném ze tří kol nezískal potřebný počet hlasů.

Dalibor Štys momentálně působí na fakultě rybářství a ochrany vod a je zástupcem ředitele Ústavu komplexních systémů. Václav Bůžek je ředitelem Historického ústavu a pracuje na filozofické fakultě. Veřejné představení kandidátů se uskuteční 4. ledna.