O uznání kvalifikace musejí cizinci žádat u více než tří stovek takzvaných regulovaných povolání, především zdravotnických. Jde o profese, které mohou i čeští pracovníci vykonávat jen při splnění zákonných požadavků.

V roce 2013 bylo podle podkladů pro vládu podáno více než 600 žádostí o uznání kvalifikace, drtivá většina z nich byla posouzena kladně. Nejčastěji šlo o zdravotnické profese, ministerstvo zdravotnictví posuzovalo 440 takových žádostí.

Prostřednictvím výstražného mechanismu budou členské státy EU informovány o tom, kterým lidem byl uložen zákaz výkonu zdravotnických povolání nebo pedagogických profesí.

Elektronický průkaz

Nově zaváděný evropský profesní průkaz by se měl vydávat elektronickou formou na základě dat informačního systému vnitřního trhu Evropské komise IMI. V systému by měl mít žadatel vytvořen soubor s veškerými potřebnými informacemi a doklady. Podávání i zpracovávání žádosti by se mělo uskutečňovat elektronicky.

Novela dále zavádí výstražný mechanismus mezi státy EU, upozornila poslance ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Jeho prostřednictvím budou členské státy informovány o tom, kterým lidem byl uložen zákaz výkonu zdravotnických povolání nebo pedagogických profesí. Výstrahu by měly obdržet do tří dnů od vydání zákazu.

Ověřování znalosti češtiny

Zdravotnických profesí a povolání zaměřených na práci s dětmi by se měly dotknout i nové požadavky na ověřování jazykových znalostí.

U povolání, kde má znalost češtiny významný vliv na kvalitu práce, by mohl úřad posuzující kvalifikaci pozastavit oprávnění žadatele profesi provádět do doby, než by si nedostatečné znalosti českého jazyka doplnil.

Novela měla podle původních plánů ministerstva školství platit od ledna kvůli tomu, že podle požadavků EU by se měla stát součástí českého právního řádu nejpozději 18. ledna příštího roku, upozornila Valachová. I proto Sněmovna délku projednávání novely zkrátila a bude muset upravit její účinnost.