Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání byla vyhlášena pro zvýšení zájmu o technické obory a zlepšení obrazu tuzemského průmyslu v očích české veřejnosti. Pod její hlavičkou se uskutečnilo více než 400 akcí. Vedle snah o reformu vzdělávacího systému byly zaměřeny také na širokou veřejnost.

Snaha podpořit spolupráci škol a firem

„Byla to nesmírně úspěšná akce, která potvrdila, že český průmysl je nesmírně inovativní, úspěšný a má hlavní podíl na růstu HDP,” uvedl na tiskové konferenci prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Budoucnost spočívá ve vyšších technických profesích.Kateřina Valachová, ministryně školství

Ministerstvo školství se snažilo podpořit spolupráci škol a firem, vydalo například vzorovou smlouvu o spolupráci mezi firmou a žákem. Vládní návrh novely školského zákona, který mají na stole poslanci, počítá se zavedením povinných přijímacích zkoušek z matematiky a češtiny na maturitní obory a povinnou maturitou z matematiky.

Učitelé odborných předmětů nemají scházet

Kvalitu oborů na učilištích a středních odborných školách a jejich uplatnitelnost v praxi by měla zohlednit také připravovaná reforma financování. Ministryně chce zajistit, aby středním školám nechyběli lidé na výuku odborných předmětů. „Chtěla bych učinit legislativní změny, abychom zlepšili podmínky a počet učitelů odborných předmětů na středních odborných školách,” uvedla.

Do centra zájmu by se také měly dostat vysoké školy. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar upozornil, že spolupráce univerzit s firmami není dostatečná. „Jsme v tomto ohledu nejhorší v hodnocení OECD,” uvedl.

Valachová se chce na podporu spolupráce univerzit se zaměstnavateli soustředit v nejbližší době. „Je to další krok po letošním roce. Budoucnost spočívá ve vyšších technických profesích. Je to také cesta, jak propojit i vědecká centra,” řekla.

Prezident svazu průmyslu Hanák připomněl, že konec kampaně neznamená ukončení těchto aktivit. „V oblasti technického vzdělání jsme proces teprve začali. Školství je mašinérie, změny tam nejdou tak rychle. Vyhlašuji proto pětiletku až sedmiletku na změny v technickém vzdělávání,” dodal.