Nejvíce dětských skupin je registrováno v Praze a Brně. Zatímco v těchto městech je jich více než deset, například v Karlovarském a Ústeckém kraji se zatím zaregistrovala jen jedna.

V Praze patří mezi provozovatele několik ministerstev. Hned dvě dětské skupiny má samotné ministerstvo práce, tento typ zařízení zřídila také ministerstva zemědělství a průmyslu.

Dětské skupiny fungují do zahájení školní docházky 

Šest desítek zaregistrovaných skupin neznamená šest desítek provozovatelů. Není výjimkou, že na jednom místě má jeden provozovatel registrováno několik dětských skupin. Touto cestou je možné například vyhovět požadavku zákona, že v dětské skupině může být nejvýše 24 dětí. Pro skupiny do 12 dětí navíc platí trochu jiné stavební a hygienické nároky.

Dětské skupiny mohou navštěvovat děti od jednoho roku do zahájení školní docházky. Jejich provozovatel s rodiči uzavírá smlouvu, musí mít plán výchovy a péče a vhodné prostory a personál. Požadavky jsou mírnější než u školek. Provozovatel také určuje výši úhrady nákladů za péči o dítě.

Praha připravuje další vlastní dotace

Firmy, úřady, státní podniky, živnostníci, neziskové organizace či školy mohou od 11. listopadu žádat o peníze na zřízení a provoz dětských skupin nebo zařízení péče o děti, která fungují podle živnostenského zákona. Ministerstvo práce na to v operačním programu Zaměstnanost vyčlenilo miliardu korun.

Z toho bylo 118 miliónů korun vyhrazeno pro zájemce z Prahy. Tato částka je už prakticky vyčerpána, poznamenala Kunášková. Zájemci z metropole ale podle ní mají možnost na dětskou skupinu využít také dotační program, který vyhlásilo samotné hlavní město Praha.

Tato výzva by se měla ještě dvakrát opakovat, řekla Anna Ficová z ministerstva práce. Další je plánovaná na rok 2017. Celkem jsou na tento účel z Evropského sociálního fondu vyčleněny čtyři miliardy korun.