Laboratorní výzkum je především doménou přírodních věd, zatímco specialisté v humanitních oborech používají spíše dotazníky, pozorování nebo rozhovory s respondenty. Některé procesy a jevy ale takto zkoumat nelze, protože člověk si není všeho vědom, případně jej mysl přímo klame.

Zkoumání pozornosti

„Je rozdíl, když člověk dostane na papíře popsanou například stresovou situaci a má říct, jak by na ni zareagoval, a když si ji přímo prožije a s pomocí přístrojů se jeho reakce zachytí,” popsala manažerka nové laboratoře Eva Kundtová Klocová.

K novému vybavení patří například přístroj na eye tracking, který umožňuje zachycovat směr pohledu očí a délku jeho setrvání. Eye tracking se využívá při zkoumání pozornosti a přitažlivosti podnětů - třeba při hodnocení webových stránek a jejich obsahu nebo při výzkumu překladu a čtení.

Sledováním pohybu očí se zabývají také na Mendelově univerzitě v Brně, kde přístroje využívají hlavně při testování reklamy a dalších marketingových nástrojů.

Měření mozkové aktivity

V nové laboratoři na filozofické fakultě mají vědci také monitory srdečního tepu, tělesné aktivity a krevního tlaku, které podávají informaci o fyziologických procesech a emočních změnách. Další přístroj umožňuje měřit aktivitu mozku.

„Pomůže nám popsat procesy, které se v mozku člověka dějí v průběhu specifických událostí, jako je mimo jiné náboženský rituál, při němž jeho účastník věří, že probíhá přímá komunikace s božstvem,” doplnila Kundtová Klocová, jejíž vědeckou specializací je religionistika.

Laboratoř poskytuje už v první fázi fungování zázemí také psychologům, pedagogům a jazykovědcům. Vědci doufají, že propojování oborů přinese nové poznatky.