Ministerstvo vydáním informačního materiálu mimo jiné reaguje na řadu mylných informací a spekulací, které se v souvislosti s podporou společného vzdělávání objevují.

Jde například o zprávy o plánovaném rušení zejména takzvaných základních škol praktických, v nichž se vzdělávají převážně děti s lehkým mentálním postižením, a nárazovém příchodu velkého počtu dětí s různými speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol.

Ministryně jako hlavní novinku zdůraznila nárok na podporu všech potřebných žáků. „Garance podpory znamená, že MŠMT zajistí financování široké škály tzv. podpůrných opatření, na něž takové děti nově získají nárok,” uvedla Valachová v informačním dopise.

Bude rozeslán do všech krajů a v pátek ho ministryně poveze do Olomouckého kraje, kde se podobně jako v jiných regionech setká se zástupci školského prostředí.

Integrace kromě neslyšících a dětí s lehkým mentálním postižením

Většina nějakým způsobem znevýhodněných dětí se už v současné době vzdělává v běžných školách. Vyplývá to ze statistik, které byly analyzovány v rámci projektu zaměřeného na tvorbu podkladů pro nová opatření. U drtivé většiny druhů zdravotního handicapu převládá integrace do běžných škol. Výjimkou jsou jen neslyšící a děti s lehkým mentálním postižením, z nichž se většina vzdělává ve speciálních třídách.

Novela by měla ulehčit přístup k podpoře a sjednotit přístup. „Ve výběru školy bude hrát významnější roli volba zákonného zástupce a rovněž skutečnost, že napříště nebude možné, aby běžná škola žáka odmítla jen proto, že na uspokojení jeho vzdělávacích potřeb není dostatečně vybavena či uzpůsobena,” uvedla Valachová.

Žádné rušení škol

Zopakovala, že snaha o vyšší míru společného vzdělávání neznamená rušení jakýchkoli škol. Rodiče dětí, které se vzdělávají ve speciálních třídách s vyšší mírou podpory, budou muset dát výslovný souhlas, pokud je tam budou chtít nechat i po 1. září 2016, uvedl dříve náměstek Jaroslav Fidrmuc.

Ministryně také připomněla, že se ve výzkumech ani v zahraničních zkušenostech nepotvrdila obava ze zhoršení úrovně vzdělávání kvůli vyšší míře inkluze. Společné vzdělávání podle ní může prospět oběma stranám.

Pro školy by se mělo změnit to, že podpůrné činnosti a opatření, včetně asistentů pedagoga, budou hrazeny ze státního rozpočtu. Na základě podpory, kterou danému dítěti přizná školské poradenské zařízení, by mělo být zřejmé, s kolika penězi může škola počítat.

Konkrétní způsob financování bude jasný po dokončení prováděcí vyhlášky, které je plánováno na konec tohoto kalendářního roku.