Univerzita změnila zadávací podmínky. Změna byla podstatná, protože mohla rozšířit okruh firem, které by zakázku splnily. ČVUT ale neprodloužilo lhůtu pro podání nabídek a změnu nezveřejnilo na svém webu.

Podle původních požadavků měli uchazeči kvalifikaci prokázat doložením referenční zakázky obdobného charakteru ve výši nejméně dva milióny korun. Podle upravených zadávacích podmínek se mohlo jednat o reference o více dílčích dodávkách v úhrnné hodnotě nejméně dva milióny.

„Změna tak rozšiřovala okruh potenciálních dodavatelů, kteří se mohli o zakázku ucházet. V případě úpravy zadávacích podmínek je nicméně zadavatel povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy," uvedl Petr Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

To se v případě tendru ČVUT na analyzátory pro měření velikosti nanočástic nestalo. Firmy měly na podání nabídky pouze 11 dní.