Zástupci předsednictva České konference rektorů sdělili ministryni školství Kateřině Valachové, co hodlají podniknout na pomoc uprchlíkům. Nabízejí například psychology či tlumočníky.

„Chceme přispět i v dlouhodobějším horizontu k začleňování těch uprchlíků, kteří se rozhodnou v naší zemi zůstat, do běžného života,“ uvedl předseda konference  Tomáš Zima.

Se začleňováním do běžného života souvisí i příprava dětí a mládeže na jejich vstup do českého školského systému. Plánuje se tedy organizace jazykových kurzů.

Vysoké školy mapují události kolem uprchlické krize již delší dobu. Vědci přišli s peticí na podporu migrantů, rovněž Univerzita Karlova umožní těm, kteří získají azyl a splní další podmínky, studium zdarma. Nepřímou reakcí na vznik této situace je i portál na výuku češtiny pro cizince spuštěný Masarykovou univerzitou v Brně.