Povrch bot vyhřátých od rozpáleného vydlážděného chodníku dosahuje teploty až 40 stupňů Celsia, teplota oblečení se pohybuje kolem 35 stupňů a  vlasy ozářené sluncem dosahují dokonce až 57 stupňů.

Takový byl páteční den z pohledu termokamery. Do České republiky se opět vrátilo období s teplotami přesahujícími 30 stupňů, které by s mírným pondělním ochlazením měly vydržet až do konce příštího pracovního týdne.

Cestující v městské hromadné dopravě prožívají pořádné dusno. Rozpálené sedačky jim ochlazení rozhodně neumožní. Podle hodnot naměřených pomocí termokamery a speciálního teploměru je teplota sedadla na sluníčku u staršího typu tramvaje až 50 stupňů. Okno dosahuje hodnoty kolem 39 stupňů.

Zatímco povrch tmavého auta zaparkovaného na přímém slunci šplhá na více než 60 stupňů, vedle stojící světlé vozidlo ukazuje o dvacet stupňů méně. Teplota vnitřku auta stojícího od rána na stejném místě dosahuje ve 14 hodin po mírném provětrání na hodnotu kolem 55 stupňů.

„Teplota na palubní desce sahá až k 61 stupňům, volant má kolem 65 stupňů,“ upřesňuje termodiagnostik Jaroslav Němec z firmy Ahlborn, zabývající se měřicí a regulační technikou.

Nekontaktní způsob měření

„Termografie zahrnuje metody pro zobrazování teplotních polí na povrchu snímaných těles prezentovaných vyzářenou a odraženou energií z povrchu snímaného tělesa a jejich vyhodnocení. Termokamery nekontaktním způsobem snímají vyzařované infračervené záření, lidským okem neviditelné, a reprodukují jej do námi viditelného obrazu.

Z fyzikálního principu každý materiál teplejší než absolutní 0 (–273,15 stupňů Celsia či 0 stupňů Kelvina) vyzařuje informace o své teplotě na různých vlnových délkách,“ shrnuje stručně technologii Jaroslav Němec.

Je nutné mít na paměti, že lze měřit pouze povrchovou teplotu a až na naprosté výjimky nelze termokamerou snímat teploty přes jiné těleso, tedy zeď, okno či papír.

„Při vyhodnocování snímků pak máme k dispozici teplotní mapu povrchových teplot snímané plochy. Je možné popisovat teploty jednotlivých bodů, oblastí, nebo přímek, znázorňovat oblasti teplejší či studenější a využívat prolínání snímků v termo a viditelném spektru. Samozřejmě, pro měření různých objektů a zařízení je třeba dodržovat pravidla a zásady pro tato měření, jako je vhodná doba, zatížení, nebo úhly měření,“ přiblížil Němec.