Úterní erupce vytryskla z místa, kde se nachází sluneční skvrna AR2339. Intenzita byla označena hodnotou X2, přičemž erupce klasifikované písmenem X patří mezi největší známé výbuchy ve sluneční atmosféře.

Podle serveru listu The Daily Mail se jednalo o nejsilnější letošní erupci na Slunci. Nad většinou Pacifiku a na západě Severní Ameriky bylo přerušeno rádiové spojení. Výpadek zařadili vědci do kategorie „silný“. Při něm dochází k narušení rádiového spojení s vysokou frekvencí a nízkofrekvenčních navigačních signálů.