S teorií, že za vyhubením dinosaurů je toho víc, než jen chicxulubského asteroid, pracují vědci několik posledních let. Dokazují to mimo jiné výzkumy Dekánské plošiny (Deccan Plateau), která zabírá střední část Indie.

Až v nejnovější studii však vědci dokazují, že k masivním lávovým erupcím docházelo skutečně v době, kdy vymřeli dinosauři. Nejmladší lávové proudy se objevovaly už před více než 60 milióny let.

Není sporu, že erupce souvisely vyhynutím mnoha druhů.geolog Blair Shoene

„Na základě našich výzkumů můžeme s jistotou potvrdit, že erupce začaly zhruba 250 000 let před vyhynutím dinosaurů. Trvaly přitom celkem 750 000 let. Není sporu, že souvisely s vyhynutím mnoha druhů,“ prohlásil geolog Princetonské univerzity Blair Shoene, který se na výzkumu podílel.

Podle něj nebyly erupce přímou příčinou vyhynutí dinosaurů. Jejich vlivem se ale mohlo změnit klima a v souvislosti s tím také celý ekosystém, který již nebyl dostatečně příznivý pro život dinosaurů.

Sám ale podotýká, že vědci mají k dokreslení celé teorie před sebou ještě pořádný kus práce. „Nevíme přesně, co se stalo, ale s jistotou můžeme prohlásit, že masivní sopečné výbuchy mají nepopiratelný podíl na vymření dinosaurů,“ zdůraznil Shoene.

Řada teorií, důkazy ale často chybí

O tom, proč dinosauři vymřeli, vedli vědci v průběhu let často zdlouhavé debaty. Teorií je totiž hned několik. Zatímco některé mají hmatatelné důkazy, jiné se zakládají spíše na spekulacích. To je příklad i teorie, podle které skolila někdejší pány tvorstva nějaká zvláštní nemoc, která se přirovnává k pandemii. K té se však kloní dnes již jen málokdo.

Podle další verze se dinosauři zničili sami. Tito živočichové se prý během dlouhých miliónů let vyvinuli do takových tvarů, že již nebyli schopni přežít. Vědci uznávající tuto teorii jako důkaz označují skupiny bizarně vyhlížejících živočichů z konce křídové období, jako jsou například skupiny pachycefalosaurů, ankylosaurů, ceratopsidů.

Nejhojněji je však rozšířena právě ta o dopadu vesmírného tělesa na Zem, které způsobilo celou katastrofu. Tato teorie vznikla teprve v osmdesátých letech dvacátého století na základě výzkumu dvou amerických vědců – Luise a Waltera Alvarezových. Důkaz pak přišel v devadesátých letech, kdy u mexického poloostrova Jukatán byly objeveny pozůstatky po obrovském kráteru, který svým přibližným stářím odpovídá době vyhynutí dinosaurů, tedy zhruba před 65 milióny let.

Dinosauři by vyhynuli i bez pádu asteroidu

Chicxulubský asteroid ale nebyl evidentně jediným důvodem, proč dinosauři vyhynuli, dokládá nová studie. Velký podíl na tom měly také masivní sopečné erupce globálních rozměrů.

Právě kvůli nim by dinosauři vyhynuli i v případě, že by k žádnému dopadu asteroidu nedošlo, jak naznačují vědci ve studii. „Evidentně by k tomu došlo i bez dalších vlivů,“ podotknul Paul Renne, ředitel geologického centra při Kalifornské univerzitě v Berkeley.