Receptor A3AR, který je v mozku i v páteři a jenž brání přenosu bolestivých podnětů, je podle Salveminiové možné aktivovat pomocí látky zvané adenosin. Na rozdíl od současných léků proti bolesti nemá adenosin takové vedlejší účinky jako třeba opiáty, a nesnižuje proto kvalitu života.

Tým Salveminiové se opírá o výzkum chronických bolestí způsobených poškozením nervů myší. Zaměřil se na bolesti způsobené chemoterapeutickými látkami a rakovinou kostí. Celý výzkum zveřejnil odborný časopis Brain.

Protibolestivé účinky adenosinu jsou známy již delší dobu, problémem však byly jeho vedlejší účinky na tělesné tkáně. Tyto účinky lze omezit či potlačit, pokud se adenosin dopraví jen tam, kde je ho třeba – tedy k receptorům A3AR.

Právě o výzkum cest, po nichž putují různé látky v těle, se opírají také závěry amerického vědeckého týmu.

Salveminiová mimoto upozornila, že látky působící na receptor A3AR již dospěly do pokročilého stadia klinických pokusů. Jsou sice určeny jen pro boj s rakovinou a záněty, vykazují ale dobré účinky, pokud jde o bezpečnost uživatelů.