Některé obce rozšiřovaly kapacity, takže někde školky vzaly dokonce i dvouleté děti, které v posledních letech téměř neměly šanci.

Přitom při jarních zápisech školky odmítly zhruba 60 tisíc dětí a třídy mají často naplněny na maximum, tedy po 28 dětech.

Například v Ostravě už se mohou chlubit, že nabídka míst v mateřinkách převyšuje poptávku. „Ve školkách má město 10 tisíc dětí, z toho téměř dva tisíce mladších tří let. Přes tento vstřícný krok pomoci maminkám vracejícím se z rodičovské dovolené do práce je ve školkách k dispozici k okamžitému nástupu 170 volných míst,“ sdělila Právu mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Město podle ní nebude na městské obvody tlačit, aby školky rušily, pokud zůstanou místa prázdná. „Volné třídy mohou školky využít ke zvýšení komfortu života dětí ve školkách – vytvořit si tělocvičny či jiné místnosti určené pro specifické činnosti výchovně vzdělávacího programu školy,“ doplnila mluvčí.

Optimisticky znějí ohlasy i z dalších měst. Volné kapacity doplňují také v Plzni. „Zásluhou výstavby tří nových objektů mateřských škol došlo k uspokojení poptávky rodičů o umístění dětí do mateřské školy, které dosáhnou tří let věku v letošním roce. V současné době nabízí ředitelky mateřských škol v Plzni kolem 20 volných míst,“ uvedla vedoucí magistrátního školského odboru Eva Prokopová.

Státní milióny rozšíří kapacity

Složitější situaci ale mají v největší pražské části Praha 4. Celková kapacita místních školek je 3583 míst, z kapacitních důvodů však bylo zamítnuto 56 žádostí, přičemž děti splňovaly kritéria pro přijetí. To znamená, že měly tři roky před 1. zářím 2014 a že zákonný zástupce a dítě doložili trvalé bydliště v městské části.

Posléze se však ukázalo, že ve třech školkách je ještě 35 volných míst, a tak se uskutečnil dodatečný zápis. Nyní zůstává místo pro 15 dětí. „Podle platného školského zákona je možné umístit dítě do mateřské školy během celého školního roku, nejen v době zápisu,“ podotkl mluvčí radnice Jiří Bigas.

V některých školkách také zapůsobil fakt, že silný populační ročník opustil školku a přestěhoval se na základní školy. Na celostátní trendy však spoléhat nemohou například mladé rodiny, které se ve velkém stěhují do prstence obcí kolem Prahy.

„Ročně vítáme přes sto nových občánků, takže tady je ten přírůstek značný. V roce 2012 jsme otevřeli dvě nové školky, a tím se nám podařilo problém vyřešit. V tuto chvíli umisťujeme všechny děti, které dovršily tří let,“ popsal situaci Právu starosta Jesenice Pavel Smutný.

I tak u zápisu museli odmítnout desítky dětí, které kritéria nesplňovaly. Buď byly mladší tří let, anebo byly „přespolní“. Všechny třídy jsou beznadějně zaplněny. Zákon povoluje kapacitu 24 míst ve třídě, při udělení výjimky lze kapacitu navýšit o čtyři místa.

Školkovné ze mzdy ušetří na daních

Obce mohou počítat i s pomocí státu, který letos zřídil národní fond na rozšiřování kapacit školek a škol. K čerpání se už přihlásilo na 600 institucí, jenže od září bude k dispozici jen stomiliónová částka.

Fond má každým rokem posilovat až ke konečné částce 1,5 miliardy korun.

Dalších tři sta miliónů je od podzimu vyhrazeno speciálně pro pražský prstenec. Příští rok už by měla být k dispozici 12miliardová suma z evropských fondů. Žadatelé ale musí investovat v hodnotě 15 procent celého projektu. Ulehčit veřejným mateřinkám měly firemní školky, ale ty se nakonec moc neuchytily, protože zřizovatele zatěžují přísnými požadavky. Je jich jen několik desítek.

Alternativou jsou i soukromé školky, ale za ně se platí podstatně víc. Náklady se však mohou snížit, pokud si rodiče nechají školkovné zaplatit prostřednictvím svého zaměstnavatele přímo z hrubé mzdy.

V tom případě jde o nepeněžní plnění, které je podle Petra Frische ze společnosti Pro Factum Consulting osvobozeno od daně z příjmu i sociálního a zdravotního pojištění.

Úspora rodiče ve srovnání s hrazením školného z jeho čistého příjmu činí pro letošní rok 31,1 procenta. Nepeněžní plnění je možné čerpat na státní i soukromé mateřské školy registrované v rejstříku ministerstva školství.

Dětské skupiny ve hře
Rodiče si s hlídáním vypomáhají i sami v rámci sousedské výpomoci nebo občanských sdružení. Legalizovat tuto podobu hlídání mají dětské skupiny, o jejichž schválení se bude ve Sněmovně hlasovat. Dětské skupiny se mohou zřizovat ve volnějším režimu než běžné a firemní školky. Budou mít pro zřizovatele daňově uznatelný základ, ale úhradu bude moci vybírat jen do výše nákladů. Rodič si ji pak bude moci odečíst ve formě slevy na dani. Zřídit dětskou skupinu budou moci firmy, úřady i neziskové organizace. Podmínkou je plán výchovy a péče, zajištění vhodných prostor i personálu. Zákon už jednou Sněmovnou prošel, ale Senát jí ho vrátil. Převážně levicové horní komoře se nelíbilo, že zákon ohrožuje existenci některých lesních školek a dětských klubů, protože zákonným podmínkám nebyly uzpůsobeny. Jde asi o 120 školek s kapacitou 2500 dětí, výpadek by mohl v některých místech způsobit potíže.