Objev celé skupiny umělých značených nukleosidtrifosfátů, které se takto chovají, byl publikován v prestižním časopise Angewandte Chemie International Edition jako "Hot article". "Je to překvapivé zjištění. Předpokládalo se, že když tam je správný kamínek, tak dostane přednost před umělým," uvedl Hocek.

Při snaze o umělou modifikaci DNA proto jeho tým dosud postupoval tak, že na místo chybějícího dílku DNA vkládal umělý. "To není nic nového, s tím se pracuje už zhruba patnáct let," poznamenal vědec.

Podle těchto postupů však bylo možné DNA upravovat pouze ve zkumavce. Nový objev by měl umožnit, aby se tak dělo i přímo uvnitř buněk živých organismů. Tím se otevírají další možnosti pro aplikace v diagnostice a chemické biologii. Je možné například označit DNA fluorescenčními značkami, aby šlo lépe analyzovat jednotlivé geny.