Hlavním úkolem agentury bude dohled nad polským vesmírným výzkumem a navázání intenzivnější zahraniční spolupráce. V současnosti se tyto činnosti dělí hned mezi několik institucí a ministerstev.

Polsko je v současnosti členem Evropské vesmírné agentury (ESA), ale podle autorů zákona nebyla spolupráce tak efektivní, jak si jednotlivé instituce představovaly. A to ani přesto, že Polsko za členství platí ročně několik desítek miliónů euro.

Polská účast na projektech ESA je v současnosti minimální, vznik nové vesmírné agentury ve Varšavě by to měl ale změnit. Zákonodárci věří, že se jim tak podaří odstranit dosavadní překážky, které bránily rozvoji polských výzkumných center a některých firem.