Japonští vědci ve studii u těchto zvířat spočítali geny, které mají co dělat s čichem. U slonů dosáhl jejich počet 1948, u orangutana jich bylo jen 296. Ze studie také vyplývá, že společný předek všech třinácti savců před 100 milióny lety měl 781 genů spojených s čichovými receptory.

Sloni od sebe dokážou rozlišit i pach dvou různých keňských kmenů. Například rozeznají Masaje, u kterých mladíci dokazovali mužnost tím, že lovili slony, či kmen Kambů, kteří jsou jen farmáři a lovu se téměř nevěnují. Čich slonům africkým neslábne ani v zajetí.

Řazení zkoumaných živočichů podle počtu genů, kódujících čichové receptory:
Slon1948
Krysa1207
Kráva1186
Myš1130
Kůň1066
Pes811
Morče796
Králík768
Člověk396
Šimpanz380
Kosman366
Makak309
Orangutan296
Zdroj: Tokijská univerzita

U orangutanů je zajímavé, že proti svému prapředkovi ztratili za 100 miliónů let 70 procent genů, které kódují čichové receptory. U ostatních primátů se propad pohyboval kolem 50 procent.