Mladí studenti se zúčastní přednášek, workshopů a exkurzí na vybraných fakultách. „Dětem nabídneme možnost vyzkoušet si, jaké to je být vysokoškolským studentem, a seznámí se s univerzitním prostředím,“ uvedla hlavní organizátorka akce Jana Posltová.

Od projektu si slibuje, že zvedne zájem o přírodovědné a technické obory. „Přednášky budou zahrnovat také diskuzi se studenty. Naváží na ně tematicky odpovídající workshopy a exkurze s praktickým zaměřením,“ doplnila organizátorka.

Děti z Prahy se hlásit nemohou

Na MjUNI se mohou hlásit děti ze základních škol i víceletých gymnázií s českým občanstvím nebo trvalým pobytem na území České republiky. Ovšem kromě Prahy. „Tato podmínka je obsažena v podmínkách grantu, které nastavuje poskytovatel podpory, v tomto případě MŠMT,“ odůvodnila tento fakt Posltová.

Program má sto padesát míst a přihlašovat se je možné do 23. září. Do pátečního dopoledne už je přihlášeno 101 dětí. Přihláška i studium jsou zdarma.

Juniverzita bude slavnostně zahájena v brněnském kině Scala, na konci studia získají úspěšní absolventi diplom. „Jedinou podmínkou pro úspěšné absolvování MjUNI a získání diplomu je minimálně 50% účast na přednáškách,“ řekla Posltová pro Novinky.cz.

Zapojeny jsou fakulty přírodovědecká, lékařská, pedagogická a informatiky.