Takzvaná svatozář, kruhová duha, byla asi 70 kilometrů nad povrchem planety. Družice ji vyfotila ze vzdálenosti 6000 kilometrů. Jev se poprvé podařilo zachytit mimo planetu Zemi.

V kruhové duze se barvy soustřeďují v kruzích kolem jasného bodu. Její průměr je menší než u klasicky pozorované duhy.

Svatozář vytvořily kapičky kyseliny sírové, které se v mracích na Venuši hojně nacházejí. Mraky jsou velmi husté a není kvůli nim vidět povrch planety. Způsobují také silný skleníkový efekt. Kvůli němu teploty na planetě přesahují 300 stupňů Celsia.

Kruhová duha na Venuši

Kruhová duha na Venuši

FOTO: ESA

Kruhovou duhu lze pozorovat i na Zemi, většinou z letadla nebo ve vysokohorských polohách. Pozorovatel se musí nacházet mezi deštěm a Sluncem.