Plasty škodí nejen rybám, ale i červům, konkrétně mořským kroužkovcům. Červi, kteří pohltí drobné částice PVC, polystyrenu, polyuretanu a dalších plastů, přijdou totiž až o čtvrtinu energie ve srovnání s živočichy, kteří žijí v nepostiženém prostředí. To je výrazně oslabuje, zkracuje jim to život a omezuje jejich rozmnožování.

Ohrožuje to nejen červy samotné a jejich aktivity při nekonečném prorývání dna moří, nýbrž také ryby a ptáky, kteří se kroužkovci živí. Autoři studie se proto domáhají, aby plasty byly nově klasifikovány jako nebezpečné.

Ve světě se ročně vyprodukuje 200 miliónů tun umělých hmot. Více než desetina z nich, 26 miliónů tun, se dostane do moří, přičemž sedmdesát procent plastů nakonec končí na mořském dně či v písku a štěrku, který ho pokrývá.