Modely toho, jak se může pandemie šířit, se mění každým rokem. Zatímco dřív by museli vědci brát v úvahu vzdálenosti, které lidé běžně mohou urazit pěšky či na koních, dnes je vše jinak. Potenciální šíření smrtelné hrozby by totiž v dnešní době zajišťovala vzdušná osa - konkrétně letadla.

Moderní pandemie by se tak dnes šířila na základě složitých pavučin leteckých tratí. A nejhůře by na tom byla samozřejmě města, která slouží jako letecké uzly. V Evropě by šlo například o Londýn, Paříž či Madrid.

Při sestavování modelu využíval tým vedený teoretickým fyzikem Dirkem Brockmannem data z šíření virového onemocnění SARS  v roce 2003 a šíření viru H1N1 v roce 2009.

Staré metody jsou neplatné

Model se přitom zcela spoléhá na koncept tzv. „efektivní vzdálenosti” a zohledňuje fakt, že nákaza v dnešní době cestuje rychleji a efektivněji mezi vytíženými letišti v různých zemích než mezi samotnými městy a vesnicemi v rámci jedné země.

„V moderním světě, který je natolik propojený, jsou původní modely, zohledňující tradiční geografické vzdálenosti, zcela nesmyslné a neplatné,” uvedl Brockmann. Společně se svými kolegy strávil uplynulou dekádu testováním, jak „efektivní vzdálenost” funguje, tím, že vytvářel fiktivní modely pandemie a posléze se zabýval odhadováním rychlosti a směrů jejich šíření. Využil k tomu letecká data shromážděná za tři roky.

Brockmann vytvořil modely a vizualizace šíření z nejrůznějších měst ve světě včetně Chicaga, Mexico City, Londýna či americké Atlanty, jejíž letiště je tím nejvytíženějším na světě. Studie však také bohužel ukazuje, jak obtížné by bylo propuknutí takové pandemie zastavit.

Z Atlanty až do Austrálie

Pokud by se virus začal šířit z Atlanty, tak by nejhůře dopadlo východní pobřeží USA, kde by se nákaza rozšířila neprodleně. Poté by se dostala na západní pobřeží Spojených států a do Střední Ameriky. Pak by se přenesla do Evropy, ze které by putovala do Afriky a také do Asie a potažmo i Austrálie.

Právě tento model by mohl pomoci v rozhodnutí, jaké letecké dopravní tepny by měly být odstřihnuty, aby se šíření zkázy zastavilo, či aspoň zpomalilo.