Meteorit se tedy oddělil od rudé planety v době jejího mládí, uvedl hlavní autor článku profesor Munir Humayan z floridské státní univerzity: „Vypráví nám o jedné z nejdůležitějších etap Marsu.“

Vědci znají asi sto meteoritů z Marsu, ale většina jich má mezi 150 až 600 milióny let. Většinou dopadly na Zemi poté, co se s Marsem střetl asteroid nebo kometa a vyrazil část jeho povrchu do kosmického prostoru.

Černá kráska, která má celkem pět částí, je ale mnohem starší. Když vědci testovali jeden z úlomků NWA 7034, dospěli k závěru, že má dvě miliardy let. Test dalšího úlomku NWA 7533 ale ukázal, že má 4,4 miliardy, takže i NWA 7034 zřejmě bude starší. Pocházejí z doby, kdy měla rudá planeta jen sto miliónů let.

Rozdíly v dataci vysvětluje tým zkoumající NWA 7034 tak, že meteority sestávají ze směsi částic, které mohou mít různý věk. Dodal, že pokud jej kometa vyrazila před půldruhou miliardou let, mohla znečistit původní horninu mladšími příměsemi.

Meteorit Black Beauty

Meteorit Black Beauty

FOTO: Profimedia.cz

Profesor Humayan uvedl i místo, odkud zřejmě pocházejí. „Je skoro jisté, že přišly z jižních vrchovin, z terénu plného kráterů na jižní polokouli Marsu.“ Byla to neklidná doba, kdy explodovaly marťanské vulkány.

Humayan dodal: „Kůra Marsu se musela diferencovat spíše velmi rychle, než aby to probíhalo pozvolna. To bylo velké vulkanické období, které zasáhlo celý povrch, jež pak ztvrdl, a vulkanismus dramaticky poklesl. Když k tomu docházelo, musela se dostat na povrch vodní pára, kysličník uhličitý a oxidy dusíku a další plyny, které vytvořily prvotní atmosféru a také prvotní oceán. Byla to velmi vzrušující doba. Jestliže existoval život na Marsu, pocházel z této doby.“

Jeho tým proto míní zkoumat, zda nejsou na meteoritu stopy po životě, i když dodal, že by případné důkazy o nich zřejmě překryly projevy života na Sahaře.