Když se člověk vybavený tímto speciálním mikrofonem dotkne něčího ušního lalůčku, vzniká organický reproduktor a zvuk se stává slyšitelným jen pro „dotknutou" osobu.

Takto podle společnosti Disney Ishin-Den-Shin funguje.

Takto podle společnosti Disney Ishin-Den-Shin funguje.

FOTO: www.disneyresearch.com

Technologie vyvinutá v Disneyho výzkumném centru v Pittsburghu, získala čestné uznání na festivalu Ars Electronica v rakouském Linci.

Mikrofon vytváří modulované elektrostatické pole, které je podstatou vzniku organického reproduktoru. V držadle mikrofonu je speciální zařízení, které převádí zvuk na neslyšitelný elektrický signál o vysoké amplitudě a nízkém výkonu. Spotřeba energie je minimální.

Systém využívá technologie vedení proudu kostmi, které ho přenášejí do vnitřního ucha.

„Samozřejmě můžete signály přenášet do celého těla, protože vede elektrický proud, ale nevím přesně, k čemu by to bylo," řekl Trevor Cox, profesor akustického inženýrství na University of Salford s tím, že vše v reálu působí magicky a příjemce zprávy může vše považovat za úžasné, nevyslovené porozumění s jinou osobou.

Ostatně název zařízení Ishin-Den-Shin (išin-den-šin) je japonskou mantrou, která se překládá: Co si myslíš, srdce vysílá.