Zároveň však moravskoslezské vysoké školy upozorňují na to, že přestože je o studium na jejich půdě stále větší zájem, musí letos přijmout méně uchazečů kvůli nedostatku financí.

Například Ostravská univerzita (OU) získala akreditaci pro čtyři nové obory, které nabídne už v nadcházejícím akademickém roce. „Posílí se nabídka bakalářských studií sociologie a komunitního rozvoje a také cizojazyčná studia fyzioterapie. Vedle toho otevíráme doktorandský obor v programu analytické chemie,“ sdělil rektor OU Jiří Močkoř.

Podle prorektorky pro studium a celoživotní vzdělávání OU Ivy Málkové vznikají nové obory proto, aby škola reagovala na to, co potřebuje praxe, ale také kvůli propojení či změně oborů.

Ostravská univerzita předpokládá, že do prvních ročníků letos na podzim nastoupí 3400 studentů. Dosud se zapsalo 2200 zájemců. „Jediným limitem pro univerzitu je v podstatě jen omezení státních příspěvků na výuku, které nás nutí vzít do prvních ročníků zhruba o pět procent studentů méně než loni, kdy jsme mohli ještě přijmout asi 3500 lidí,“ upozornil rektor na nepoměr mezi zájmem studentů o OU a reálnými možnostmi školy rozvíjet výuku.

Slezská univerzita slaví úspěch, má další umělecký obor

Na Slezské univerzitě v Opavě (SU) se po třech letech existence bakalářského oboru audiovizuální tvorba podařilo akreditovat jeho navazující magisterské studium. Slezská univerzita tak vedle oboru tvůrčí fotografie nabídne studium dalšího uměleckého oboru na magisterské úrovni.

„Tento magisterský obor nabídne vedle studia audiovize ještě další dvě specializace, a to v odvětvích kurátorství audiovizuálního dědictví a teorie a praxe kulturních průmyslů. Studenti tak budou moci kromě prohloubení svých znalostí z oblasti dramaturgie, scenáristiky a režie zaměřit svou pozornost i na ochranu, restaurování, uchování a zpřístupnění národního audiovizuálního dědictví v digitální podobě nebo na tvorbu a management kreativních kulturních projektů,“ upřesnila Monika Horsáková, která na Slezské univerzitě vede oddělení audiovizuální tvorby.

„Akreditaci máme na čtyři roky. Fakt, že se nám podařilo akreditovat umělecký magisterský obor, považuji za mimořádný úspěch, za kterým stojí dobrá práce celého oddělení i Ústavu bohemistiky a knihovnictví SU, kde obor nalezl azyl,“ zkonstatovala Horsáková.

Vysoká škola báňská nabízí tři nové obory

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) byla také úspěšná v získání akreditací pro nové obory. Na ekonomické fakultě otevře nový obor informatika v ekonomice, hornicko-geologická fakulta získala zase akreditaci pro navazující studium oboru evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields.

Na strojní fakultě mají zase novinku, obor hydraulika a pneumatika bude otevřen i v navazujícím studiu.