Pro případnou transplantaci hlavy je mimo jiné klíčové úspěšné napojení mozku k míše.

Canaverova metoda vychází z podobných pokusů na zvířatech, které proběhly už v 70. letech minulého století. U lidí ale pokusy o propojení míchy dosud selhávaly. Podle Canavera ale prohloubení znalostí a technologického pokroku v neurochirurgii už úspěšné spojení míchy u lidí umožňuje.

„Je to můj názor, že technologie pro takové propojení teď existuje,“ napsal Sergio Canavero v magazínu Surgical Neurology International.

U případné transplantace hlavy by podle něj bylo nutné, aby obě těla, jak příjemce, tak i dárce, byla přítomna na operačním sále. Hlava musí být také ochlazena na 12 až 15 stupňů Celsia, stejně jako tělo dárce. Chirurgové musí jednat rychle a oddělit obě hlavy ve stejný čas a zvládnout připojit hlavu na dárcovské tělo při zachování krevního oběhu během jedné hodiny.

U těla dárce se předpokládá kromě zchlazení i vyvolání srdeční zástavy. Po připojení hlavy musí být srdce znovu nastartováno. Teprve pak mohou lékaři pokračovat v připojování životně důležitých systémů, především míchy.

Připojování míchy se u zvířat dařilo v minulosti s různým úspěchem. Základem je čistý řez ultratenkým nožem a následné rychlé spojení s pomocí buněčných tmelů. Canavero předpokládá, že k tomu lze využít polyethylenglykol, který byl úspěšně vyzkoušen na psech.