Jazykovědci z Univerzity v Miami odhalili tzv. vyrážené souhlásky, které vznikají s prudkým bleskovým výdechem a jsou typické především pro vysokohorské oblasti. Zatímco například angličtině jsou cizí, řídký vzduch jejich tvoření stimuluje.

Jde o první důkaz, že odlišná geografie ovlivňuje zásadní způsobem zvuky v daném jazyce. Dříve byly za hlavní geografický faktor považovány jen přirozené bariéry oddělující jednotlivá etnika, která formovala odlišné slovníky, kdy slova získávala odlišné významy.

To je velmi silný důkaz toho, že geografie ovlivňuje fonologii - ozvučení jazyků.vedoucí studie Caleb Everett

Srovnáním jednotlivých jazyků s ohledem na vyrážené souhlásky vědci zjistili, že 87 procent jazyků, které je používají, se vyskytuje v okruhu 300 kilometrů v oblastech s vysokou nadmořskou výškou.

"To je velmi silný důkaz toho, že geografie ovlivňuje fonologii - ozvučení jazyků," uvedl Caleb Everett, vedoucí studie, která byla zveřejněna v časopise PLoS ONE. Z 600 světových jazyků, které Everett analyzoval, jich celkem 92 obsahovalo vyrážené hlásky, především v Andách, Kordilérách, na jihu Africké náhorní plošiny, Etiopské vysočině a Kavkaze.

Určitou anomálii však představuje Tibetská náhorní plošina, kde není používání těchto hlásek patrné. Podle odborníků je to však důsledek mnohem řidšího vzduchu než kdekoli jinde. Vyrážení hlásek by v jistém smyslu bylo zbytečným plýtváním s kyslíkem.

Everett věří, že obdobně se dá vystopovat geografický původ i dalších hlásek.