Problém se tím nevymýtil, nicméně na mnoha školách ale chápou mobily jako součást pokroku a snaží se s nimi někdy i pracovat. Zveřejněný průzkum společnosti Seznam.cz ukázal, že mobilní telefon vlastní více než třetina čtvrťáků. Mezi osmáky a deváťáky už má mobil 61 procent. Podle učitele zeměpisu Tomáše Keprta ze ZŠ Slovenská ve Zlíně musí školy s mobily do budoucna počítat, ale v první řadě se musela nastavit pravidla.

„Dávali jsme důtky, rozdávaly se tresty, byl to strašný brajgl. Zhruba před rokem jsme to dali do školního řádu a je to výrazně lepší, ale přesto to někdo porušuje,“ popsal Právu učitel.

Podle něj mají ty nejmenší děti dětské mobily a moc je nevyužívají, spíše slouží rodičům, aby je měli pod kontrolou. Zato chytrý mobil mají prý často už i žáci čtvrté třídy. Technologie se rozvíjejí rychle a jejich cena klesá. Proto také má prý na druhém stupni i tablet každé druhé dítko.

Jak zapojit technologie do výuky, si Keprt zatím nedokáže představit. Podle něj by nejprve muselo ministerstvo uvolnit velké částky na vybavení školy a pak i na odměny pro učitele, kteří by museli do přípravy na interaktivní hodiny investovat spoustu času navíc.

Použít, ale nezneužít

„Na hodiny musí své mobilní telefony vypínat, a pokud je chtějí používat, tak jen o přestávce. Nikdo a nic není dokonalé, takže i toto nařízení ve školním řádu ukáznění žáci plní, ti neukáznění ho občas poruší, takže se to s nimi pořád řeší, pořád se jim domlouvá,“ řekla Právu Slavomíra Marešová, ředitelka ZŠ Palackého 68 v Brně.

Nicméně mobilní telefony jako takové nezavrhuje. „Je to otázka, pokrok nezastavíte, internet, informační technologie, to všechno život zlepšilo, to se nedá jednoznačně odsoudit ani pochválit,“ uvedla Marešová.

Ředitelka ZŠ náměstí Curieových v Praze Libuše Vlková má ale v tomto ohledu jasno. „Na mobily se musíme dívat jako na objektivní realitu a dokonce oblíbený prvek u dětí, takže se k tomu adekvátně stavíme. Když ho můžeme použít, tak se tomu nebráníme, a má-li kdo připojení na internet, necháme ho i něco dohledat a používáme ho také jako moderní pomůcku při výuce,“ popsala Vlková.

Sama se při výuce matematiky prý nesetkala se zneužitím, třeba že by někdo využíval na mobilu kalkulačku při písemce.

Ale i zde mají pravidla pro zacházení s mobilem. Podle školního řádu mají být telefony uloženy v taškách. „Když to nerespektují, pak je ukládáme v ředitelně a chodí si pro ně rodiče, protože jsou za dítě zodpovědní a mnohdy nevědí, že ho takto ve škole dítě používá,“ řekla Vlková.

„Bez mobilu jste out“

Učitelé se v její škole snaží mobily dětí využívat. Pokud mají připojení na internet, nechají je občas něco vyhledat. Rychlé a spolehlivé vyhledávání se totiž bude možná dětem v praxi hodit. Učí je také, z jakých zdrojů mají čerpat a jak vyhledávat v internetové džungli relevantní informace.

Podle ní mají mobily už i ty nejmenší děti. „V matematice jsme využili kapitoly statistiky, takže jsme to sledovali. Měly je výjimečně děti už od první třídy. Se stoupající třídou se zvětšuje počet žáků s mobilem, takže v šestce sedmičce nenajdu téměř nikoho, kdo by ho neměl," uvedla. A s věkem prý roste i kvalita, takže trend chytrých mobilů zasahuje už sedmáky.

Školní řád ZŠ Jižní Předměstí v Rokycanech nařizuje žákům mít mobil během vyučování mimo dosah a vypnuté zvonění. Pokud pedagog přistihne dítě s mobilem při výuce, tak ho zabaví a musí si pro něj přijít rodiče. „To funguje, protože dítě půl dne bez mobilu je out,“ vysvětlil svou strategii ředitel Bohumil Nosek.

Podle něj jsou dotykové mobily už zcela běžné mezi dětmi. O to lépe se pak využívá jako pomůcka. Ve škole mají wi-fi síť, takže není problém využívat mobily ve všech učebnách. Děti se učí dohledávat informace a v hodinách informatiky se třeba i dozvědí, jak využívat mobil i ku prospěchu, a nejen na hraní, říká Nosek.