"Náš nový proces by mohl pomoci ukončit naši závislost na fosilních palivech," uvádí ve zprávě na univerzitním webu profesor Percival Zhang. Jeho týmu se podařilo vyprodukovat značné množství vodíku z xylózy (dřevěného cukru) pomocí koktejlu enzymů a působení mikroorganismů.

Jinými slovy je Zhangova technologie schopna s nízkými náklady z jakéhokoli rostlinného materiálu produkovat vodík. Nejsou při ní potřeba vysoké teploty nebo elektrické napětí, ani zařízení postavená s použitím vzácných kovů.

Navíc se při této výrobě neuvolňují žádné skleníkové plyny. Vše je založeno na mikroorganismech, které se živí biomasou, čímž uvolní energii, která štěpí molekuly vody a tím vzniká čistý vodík.

Na trhu nejdříve za tři roky

Vodíkové palivové články jsou již k dispozici a jejich jediným odpadem je voda. Jejich rozšíření bránila především dostupnost a cena potřebného vodíku. Zhang odhaduje, že po ověření jeho postupu nepotrvá déle než tři roky, než vodík prosadí na trhu.

"Mnoho lidí věří, že vstupujeme do éry vodíkové ekonomiky s tržním potenciálem kolem biliónu dolarů jen v USA," říká Zhang.

Zhang tvrdí, že během uplynulých sedmi let vyřešil problémy, které bránily širšímu komerčnímu využití vodíku. Dřívější postupy totiž neuměly přimět mikroorganismy, aby zapomněly na svou základní funkci - tedy množit se a růst, což se odrazilo v nízké, neefektivní produkci vodíku. Speciální koktejl enzymů Zhangova týmu to umí a tak produkuje třikrát vyšší objemy než jiné postupy.

Zhangův odhad komerční úspěšnosti vodíku je mimo jiné založen na tom, že dnes trh s vodíkem získávaným ze zemního plynu představuje sto miliard dolarů. Tento postup je ovšem nákladný a navíc se při něm uvolňují skleníkové plyny a spotřebovává se plyn, který patří k neobnovitelným zdrojům.