Častěji ale využívají příležitostí ke studiu jazyků v zahraničí ženy než muži. Nejvíce je lákají románské jazyky, jakými jsou francouzština, italština a španělština. Také do všech destinací jezdí více ženy – s jedinou výjimkou, a tou je Kanada.

Z údajů společnosti Intact, zprostředkovávající jazykové kurzy, vyplývá, že 60 procent účastníků zahraničních kurzů tvoří ženy. Stejně jako muži se nejčastěji jezdí vzdělávat v angličtině. Jakmile ale dojde na románské jazyky, ženy dominují.

Podíl na kurzech francouzštiny mají ženy ze tří čtvrtin, v případě italštiny a španělštiny jich je 70 procent.

„Ženy se často učí cizí řeč kvůli kultuře, která je s daným jazykem spojená. Francouzština, italština i španělština mají přitažlivou kulturu, kvalitní módu a zajímavou kuchyni. Navíc jde o země, které jsou pro ženy atraktivní slunečným počasím a mořem,“ vysvětluje ředitel společnosti Intact Karel Klusák.

Cenné zkušenosti

Jedinou zemí, kam jezdí častěji muži, je Kanada. Podle Klusáka muže přitahují divoká příroda a hokej. Ženy prý naopak odrazuje chladnější klima. „Kanada zkrátka nemá Floridu, Havaj, Los Angeles ani Hollywood,“ dodal Klusák.

V době, kdy znalost cizích jazyků je stále žádanějším zbožím na trhu práce, je nepřeberné množství nabídek, jak si osvojit dovednosti v cizí řeči přímo mezi domorodci.

Nelze se už ale spoléhat jen na znalost angličtiny, jejíž kurzy jsou stále nejžádanější. I ministr školství Petr Fiala často opakuje, že znalost angličtiny je pro zaměstnavatele chápána jako standard, ale osvojit si další jazyk je dnes velkou výhodou. Kromě toho ministr vyzdvihuje cenu zkušeností nabytých za hranicemi, které pak lze na našem území zúročit.

Díky programu Erasmus mohou už 25 let jezdit na zahraniční stáže studenti vysokých a vyšších odborných škol.

Kdo chce vystudovat určitý obor v cizím jazyce, nemusí ani jezdit do zahraničí. Může využít placené výuky na univerzitách v cizím jazyce, na kterou se může přihlásit takřka kdokoli.

Program pro učně

Zahraniční programy jsou i pro studenty středních odborných škol a učilišť. Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) zprostředkovávající výměnu žáků po různých stážích v Evropě, se v ČR začal zabydlovat od roku 2009.

Projekt je zatím v plenkách, ale Evropská komise doufá, že se stážemi bude mít do roku 2020 zkušenosti až šest procent studentů odborného vzdělávání. Slibuje si od toho zvýšení atraktivity odborného vzdělávání a zlepšení odborných a jazykových dovedností.

Účastníci stáží by neměli trávit čas v učebnách, ale získávat praktické dovednosti. Na jejich obsahu se domluví domovská škola s hostující školou nebo zaměstnavatelem. Po skončení stáže je pak žák ohodnocen podle znalostí, dovedností a kompetencí, které nabyl, a škola domovská pak hodnocení uzná, aniž by ho ověřovala. Stáže mají trvat dva až čtyři týdny. Zkušenosti z pilotních projektů a další podrobnosti jsou shrnuty na www.ecvet.cz.

Jsou zde k dispozici také kontakty na školy a zaměstnavatele, kteří mají o zapojení do projektu zájem. Studijní a pracovní stáže jsou nejčastěji financovány z programu celoživotního učení pro odborné vzdělávání Leonardo da Vinci. Více informací je na webu Národní agentury pro evropské vzdělávání www.naep.cz.