„Dosud se studium klimatických změn zaměřovalo na jevy odehrávající se na zemském povrchu nebo nad ním a málo pozorností se věnovalo dějům v zemské kůře,“ upozorňují hlavní autoři analýzy Andreas Prokoph a Michael Rampino ve věstníku Americké geofyzikální unie. A na základě dostupných dat dávají změny klimatu do souvislosti s dlouhodobými výkyvy v zemském plášti, které zásadně ovlivnily podobu života na Zemi.

Jde o cykly vytváření vulkanických center, což je proces, který souvisí s ochlazováním zemského jádra, kdy se roztavená hornina v některých oblastech Země dostává k povrchu. Posuny mas magmatu a jejich ochlazení se následně odrážejí v růstu globálních teplot s dalším vlivem na celkové klima.

Zároveň cyklická aktivita zvedá podle Prokopha a Rampina i dna moří a následně i hladiny moří, což vedle zvyšování průměrných teplot může vést k rozsáhlým záplavám. Zároveň akcelerovaná vulkanická činnost přispívá k růstu koncentrací CO2 v atmosféře a jejímu dalšímu ohřívání.

Nová studie tak popisuje jeden z možných důvodů proměn klimatu v dávné minulosti i bez průmyslové aktivity lidské civilizace.