Ekosystém, který vědci zkoumali, se nepodobá ničemu z předchozích studií. Vzorky z oceánské desky u západního pobřeží Spojených států obsahovaly stopy mikroorganismů žijících v absolutní temnotě, v téměř naprosté izolaci od světa nahoře.

„Zajistili jsme první přímé důkazy života v hluboce položené oceánské kůře,“ uvedl mikrobiolog Mark Lever. „Podle našich zjištění tento obrovský ekosystém existuje díky chemosyntéze,“ dodal.

Obecně se předpokládá, že předpokladem existence života na Zemi je sluneční světlo. Organismy používají fotosyntézu, aby změnily oxid uhličitý a vodu na organické sloučeniny, které tvoří základ potravního řetězce.

Život v porézních horninách v oceánské desce je však zcela odlišný. Energie je tam tvořena geochemickými procesy. „V čedičové kůře se nacházejí malé průchody, kterými protéká voda,“ řekl Lever. „Ta zřejmě reaguje se železitými sloučeninami v čediči, jako je například olivín, čímž se vytváří vodík. Ten používají mikroorganismy jako zdroj energie k přeměně oxidu uhličitého na organické sloučeniny,“ vysvětlil.

Podobný proces lze možná najít i mimo Zemi

Oceánská kůra zabírá 60 procent zemského povrchu, to z ní dělá největší ekosystém na světě. Na rozdíl od systémů z horkých vřídel, které vědci pozorují už od 70. let, je ekosystém oceánské kůry ukryt hluboko pod vrstvami bahna, stovky kilometrů od geologicky aktivních oblastí zemských desek. „Dosud jsme neměli důkaz, že tam dole je život,“ dodal Lever.

Podle vědců navíc v oceánské kůře žijí různé organismy v symbióze. Jedny vytvářejí podmínky pro život jiných.

Podle Levera jsou vzorky čediče 3,5 miliónu let staré, ale DNA v nich nalezená nepochází ze zkamenělin. Při testech v laboratoři vědci zaznamenali produkci metanu.

„Je možné, že život založený na chemosyntéze se dá najít i na jiných planetách, kde to podmínky umožňují,“ řekl Jeff Alt z Michiganské univerzity.