Tomografické zkoumání 137 mumií, jejichž stáří se pohybovalo od jednoho století po čtyři tisíciletí a které pocházely z poloviny z Egypta a z poloviny z Jižní a Severní Ameriky, ukázalo, že 34 až 47 procent těl vykazovalo počínající či rozvinutou aterosklerózu.

„Je překvapivé, že ateroskleróza byla běžná ve starověku po celém světě, v tak dlouhém časovém období a mezi lidmi s tak odlišnou genetickou výbavou, s různým způsobem života a odlišným jídelníčkem,“ řekl Randall Thompson ze Středoamerického kardiologického ústavu Sv. Lukáše v Kansas City na sjezdu kardiologů.

„Možná přeceňujeme myšlenku, že kardiovaskulární riziko lze zdravým životním stylem zcela odstranit,“ dodal.

Průměrný věk mumifikovaných osob byl 36 let. Egyptské mumie pocházely z nejvyšších vrstev, americké naopak zastupovaly „prostý lid“. Cévy v horším stavu měly vždy mumie starších lidí.