K účasti na workshopu je nezbytná pouze základní znalost některého z hlavních evropských jazyků a věk nejméně 18 let. Další informace o projektu jsou na webu Národní agentury pro evropské vzdělávání www.naep.cz.

Na stránkách NAEP si zájemce dohledá kontakt na organizátora zahraniční akce, e-mailem se s ním domluví, a pokud uspěje, může vyjet na workshop do zahraničí s tím, že veškeré náklady spojené s cestou i pobytem jdou na účet organizátora.

„Principem je, že se na jednom workshopu setká deset až dvacet účastníků různých národností, různého věku i profese a společně se během pěti až desetidenního pobytu učí novým znalostem a dovednostem,“ vysvětlila Petra Krňanská z Domu zahraničních služeb.

Podle ní se během akademického roku 2012/2013 koná v Evropě přibližně 300 workshopů na různá témata neformálního vzdělávání od architektury přes fotografii až po pantomimu.