U mladé hvězdy HD 100546, vzdálené 335 světelných let od Slunce, zachytili vědci v oblaku plynu a prachu utvářející se velký objekt, zřejmě plynného obra třikrát většího než Jupiter.

Pokud se výsledky jejich pozorování potvrdí, půjde o vůbec první lidmi přímo sledovaný vznik planety.

Možný kandidát na vznikající planetu obíhající kolem HD 100546 byl spatřen jako nepatrná koule v disku plynů a prachu obklopujícím hvězdu pomocí adaptivní optiky NACO napojené na velmi velký teleskop VLT v Paranalu, přičemž byl uplatněn nový způsob analýzy dat.

Astronomové v takto získaných snímcích spatřili jevy, které jsou v souladu se stávajícími hypotézami o vzniku planet. V blízkosti objektu, který považují za vznikající planetu, našli struktury, které by mohly být důsledkem interakcí mezi materiálem disku a vznikající planetou. Pozorování také odhalilo, že se protoplaneta při svém formování zahřívá.

Další člen týmu Adam Amara uvedl, že se objev podařil díky vylepšeným pozorovacím zařízením a novým metodám analýzy dat. „Ve výzkumu jsme použili analýzu dat, která byla vyvinuta pro kosmologické výzkumy,“ řekl Amara.

I když se zdá, že jde skutečně o protoplanetu, je potřeba ještě dalších pozorování, aby se to potvrdilo. Nelze ani vyloučit, že jde o už zformovanou planetu, která byla vymrštěna ze své oběžné dráhy blíže k mateřské hvězdě.