Premianti na základních školách si tak budou moci ověřit, do jaké míry konkurují nejlepším žákům v národním srovnání.

V minulém roce, kdy Česká školní inspekce (ČŠI) zkušebně testovala napříč republikou vůbec poprvé, byly v testech k dispozici pouze dvě úrovně. Základní úroveň odpovídala minimálním standardům. Kdo ji zvládl, mohl si být jistý, že zvládá také nejnižší vzdělanostní požadavky kladené ČŠI. Nesplnění znamenalo nedostatečnou.

Při vyplňování testu se ale žák mohl posunout o úroveň výše a prověřit si i náročnější požadavky. Po úspěšném vyplnění určitého počtu otázek se žákovi otevřela sada s těžšími otázkami, jejichž splnění už vypovídalo o lepším vzdělání žáka – podle inspekce by byl minimálně trojkař.

Jedničkáře zákon neřeší

Letos inspektoři přiřadili ještě sadu s otázkami třetí úrovně. Pokud v ní žák uspěje, od inspektorů by dostal jedničku. „My to takhle neřešíme, nikdo totiž neřekl, kdo je to ten jedničkář. Ale v podstatě by to mělo odpovídat jedničkářům,“ poznamenal Kamil Melichárek z ČŠI, který má na starosti technickou stránku zajištění testů. V zákoně je totiž stanovené pouze vzdělanostní minimum, maximum se neřeší.

Žák se navíc dozví, jak si vedl v porovnání se svými spolužáky ve třídě, a dokonce i s dalšími vrstevníky v zemi. K dispozici i jeho rodičům bude graf, z něhož vyčte, na kolik procent test zvládl a jak velká skupina dětí v ostatních školách téhož výsledku dosáhla.

Kromě toho budou moci žáci i rodiče nahlédnout třeba i z domova do testů a zjistit, které otázky šly lépe a v jakých oblastech jsou mezery. Stejně tak i učitel dostane informaci o tom, jakých výsledků jeho třída dosáhla a které téma je třeba si zopakovat. Ředitel pak uvidí, jak si která třída vedla a kolik škol dosáhlo stejných výsledků.

Testování se proti loňsku protáhne na čtyři týdny, začíná se 13. května. Účast škol v pokusném testování je povinná, příští rok už by se mělo testovat naostro. Testy se skládají z češtiny, matematiky a angličtiny, volitelně si ale žáci mohou složit i test z němčiny či francouzštiny.

Tentokrát ale u cizích jazyků budou i instrukce k úlohám v daném jazyce. Objeví se v nich i nové typy úloh. Zatímco v minulém roce byly v testech úlohy, v nichž mohli školáci vybrat jednu nebo více správných odpovědí, případně úlohy s doplněním krátkého textu, nově budou v testech třeba úkoly na přiřazování obrázků nebo textu k zadaným výrazům. Testy rozšíří i o klikací mapy, v nichž budou muset žáci určit požadované části. Budou v nich i audio nebo video ukázky.

Testovat se bude i doma

Inspekce plánuje, že v příštím školním roce už by mělo být hotovo takzvané domácí testování, při němž si budou moci žáci zkoušet testy z rozsáhlé databáze přímo na svém domácím počítači. O dalším využití testů se zatím jen uvažuje. „Na základě testů se nic extrémního dít nebude. Ale učitel se chce ukázat, jak mu dopadly výsledky, před ředitelem, a ředitel před zřizovatelem, a všichni před rodiči. Už se někde stalo, my to nikomu nenutíme, že byly výsledky testu zapojeny do klasifikace,“ řekl Právu Melichárek.

Podle ČŠI se už dokonce na některých školách k testům přihlíží při výuce. Testy mají sloužit pro informaci žákům, rodičům, školám a jsou také jedním z nástrojů inspekce pro kontrolu, zda školy zvládají, co jim centrální obecné osnovy nařizují. Pokud budou třeba školy opakovaně vykazovat nejhorší možné výsledky, ač jich není ani procento, budou se inspektoři zajímat, jestli ve škole není něco špatně.

Vstupenka na SŠ?

Na Slovensku například testy 9. tříd slouží jako vstupenka na střední školu. Ředitelé středních škol si to pochvalují, protože jim odpadla administrativa spojená s přijímačkami. Ale některým odborníkům se nezdá, že by o budoucnosti dětí měl rozhodovat jeden test.

ČŠI s ničím podobným nepočítá, osud testů nechává na kreativcích v parlamentu. Nicméně už nyní připouští, že v případě, že by testy měly mít větší význam než kontrolní, zřejmě by je už neorganizovali inspektoři, ale třeba Cermat, který připravuje maturity. Testy by totiž například musely být pod větším dozorem a i na školách by se musel zařídit dohled.

V minulém roce se do testování zapojilo přes 161 000 žáků z 3658 základních škol a nižších gymnázií. V angličtině a matematice uspěla většina škol na 41 až 60 procent, v češtině pak na 61 až 80 procent.