Do projektu ICILS se zapojilo 19 zemí Evropy, Ameriky, Asie a Blízkého východu. Testům na počítačích se podrobí žáci 8. tříd a terciáni víceletých gymnázií. V Česku se do testů, pod patronátem České školní inspekce (ČŠI), zapojí celkem 150 škol.

V každé škole si test vyzkouší 20 žáků z daného ročníku a 15 učitelů, kteří v ročníku vyučují alespoň jednu třídu. Dotazníky ale vyplní i ředitelé škol a školní IT koordinátoři.

Žáky čekají dva půlhodinové testy, které budou mapovat zázemí žáků, jak používají počítačové technologie a jejich postoje v této problematice.

„Testové moduly budou sestávat z tří typů úloh: úlohy s výběrem odpovědi nebo úlohy s tvorbou odpovědi založené na reálných situacích, softwarové simulace a autentické úlohy,“ uvádějí materiály ČŠI.

Země zapojené do projektu ICILS
Česko, Norsko, Dánsko, Polsko, Hongkong, Rusko, Chile, Saúdská Arábie, Chorvatsko, Slovensko, Izrael, Slovinsko, Kanada, Španělsko (Katalánsko), Kypr, Německo, Thajsko, Nizozemsko, USA

Učitelé v testech jednak zhodnotí své počítačové kompetence, jednak zodpoví, nakolik používají počítače ve škole a mimo ni. Ředitel by pak měl vykreslit situaci v oblasti IT ve své škole a IT koordinátor zase mimo jiné popíše, jak se informační technologie využívají při školní výuce.

Výzkum si určil čtyři hlavní cíle. V první řadě má projekt ICILS porovnat počítačovou a informační gramotnost žáků jednotlivých zemí. Dále si organizátoři slibují, že zjistí, jak se na úspěšnosti žáků odrazily výukové metody na jejich školách. Zkoumat chtějí také závislost úspěchu v testu na technologickém zázemí škol a do jaké míry ovlivňuje počítačovou a informační gramotnost dětí jejich socioekonomický původ.

V příštím roce budou zúčastněným zemím k dispozici dvě základní analýzy – jedna, která se bude zabývat stavem počítačové gramotnosti českých žáků v mezinárodním kontextu; druhá nabídne podrobné výsledky všech zúčastněných zemí a umožní mezinárodní srovnání.

Studie mají poskytnout rovněž rady, jak nastavit vzdělávací systém tak, aby se úroveň počítačové gramotnosti žáků zlepšila.