Pozůstatky původně asi 15 metrů vysoké hrobky činitele, jehož funkce prý odpovídá současnému předsedovi vlády, objevil tým expertů ze Svobodné bruselské univerzity (ULB) a z univerzity v Lutychu.

Pyramida, která na šířku měřila asi 12 metrů, náležela vezírovi někdejšího Horního a Dolního Egypta jménem Chaj. Funkci vykonával asi 15 let za vlády faraona Ramesse II.

Pyramida byla z velké části zničena, když se z ní v 7. a v 8. století našeho letopočtu stala křesťanská koptská poustevna, uvedli výzkumníci.

Ramesse II. žil ve 13. století před naším letopočtem a patřil mezi panovníky 19. dynastie. Egyptu vládl 67 let. Do doby jeho panování spadá údajně biblický příběh o Mojžíšovi a vyvedení Židů z Egypta.

Egyptský deník Al-Ahrám napsal, že výzkumníci samotnou vezírovu hrobku ještě neodkryli, vykopávky ale pokračují. Objev pyramidy nad hrobkou má podle ministra Ibráhíma velký význam, protože egyptologové poznatky o tomto starověkém činiteli dosud získávali pouze z pramenů v podobě starověkých dokumentů nebo soch.