Laserová komunikace má prozatím sloužit jako záloha radiovému spojení, v budoucnu ale podle vědců nabídne vyšší datový přenos, než jaké jsou současné radiové linky schopny nabídnout.

"Je to vůbec poprvé, co někdo uskutečnil laserovou komunikaci na meziplanetární vzdálenost," uvedl v prohlášení David Smith, který pracuje v projektu LRO. "V blízké budoucnosti by měl tento typ jednoduché laserové komunikace sloužit jako záložní řešení radiového spojení, které satelity používají."

NASA k přenosu vybrala sondu LRO, neboť družice je vybavena laserovým přijímačem. Většinu ostatních vesmírných aparátů, které zkoumají sluneční soustavu, sleduje NASA pomocí radiového spojení.

Signál s Monou Lisou odvysílalo Goddardovo středisko vesmírných letů v americkém státě Maryland. Obraz operátoři rozdělili na sekce o velikosti 150 krát 200 pixelů, které odvysílali v laserových pulzech přenosovou rychlostí asi 300 bitů za sekundu. LRO obrázek zrekonstruovala, opravila zkreslení vzniklá při průniku zemskou atmosférou a odvysílala ho pomocí radiových vln zpět na Zemi.