Nejbližší systém je sice Alpha Centauri, ale to je binární systém, u kterého koexistence dvou hvězd komplikuje šance na vytvoření pro život příznivého systému planet.

Tau Ceti je hvězda typu G s vyzařováním obdobným Slunci, což není až tak obvyklé, protože na tento typ ve vesmíru připadá jedna z každých 25 hvězd.

Astronom Mikko Tuomi z University of Hertfordshire ve Velké Británii analyzoval se svými kolegy více než 6000 snímků Tau Ceti z observatoří v Chile, Austrálii a na Havaji. Gravitační výchylky napovídají, že hvězdu zřejmě obíhá minimálně pět planet, z nichž dvě jsou asi sedmkrát těžší než Země. Všechny planety obíhají svou hvězdu sice ve větší blízkosti než Mars Slunce, ale Tau Ceti také vyzařuje pouze 45 % tepla ve srovnání se Sluncem, proto pásmo vhodné pro život podle pozemských měřítek leží blíže.

Systém je starší než sluneční soustava

Nicméně tři planety leží i tak příliš blízko k hvězdě - všechny jsou blíže než Merkur a jsou přes nižší tepelné vyzařování příliš horké. Čtvrtá planeta systému se však vědcům jeví jako vhodná k životu. Planeta označená písmenem “e” je čtyřikrát hmotnější než Země a rok na ní trvá 168 dní.

Skutečnost, že z Tau Ceti nepřijímáme žádné radiové signály, které by napovídaly existenci civilizace podobné té pozemské, nemusí nic znamenat. Systém je totiž zřejmě až dvakrát starší než sluneční soustava, takže tam mohl vývoj probíhat s tisíciletým předstihem. Což může znamenat, že období možného vysílání radiových signálů jsme už dávno prošvihli a Tau Ceti zatím nehodlá primitivnější civilizaci kontaktovat, soudí server časopisu Science.