Ramesse III. byl teprve druhým faraónem 20. dynastie a jeho jméno je spojeno s vítězstvím nad mořskými národy, jejichž nájezdy zničily silnou chetitskou říši ovládající v té době Blízký východ.

Jeho vláda je ohraničena roky 1186 a 1155. Po třiceti letech, kdy upevnil moc Egypta, podle objevených papyrů propukl palácový převrat. V jeho pozadí stála jedna ze dvou faraónových žen Tije, která tak chtěla na trůn prosadit svého syna, prince Pentawere. Nicméně z dochovaných záznamů nebylo jasné, zda byl tento puč úspěšný, či ne. A hlavně, zda byl faraón, považovaný za živoucího boha, opravdu zavražděn. Podobné podezření v případě mladičkého vládce Tutanchamona bylo vyvráceno.

CT skeny mumie Ramesse III. odhalily široké a hluboké zranění na hrdle způsobené zřejmě velmi ostrou čepelí, které bylo podle všeho příčinou okamžité smrti. V ráně byl také nalezen amulet s okem boha Hora, který měl mrtvému zřejmě ránu vyhojit.

To potvrzuje palácový převrat, nicméně ten nemusel být zcela úspěšný, protože s vládcem byl pohřben i přibližně 18-20letý muž, ale už bez prokázání úcty, způsobem, který připomínal trest, který si měl přenést i do záhrobí. Mladík přitom na základě genetické analýzy téměř nepochybně Ramessovým synem. Historici se domnívají, že šlo o Pentawera, který byl takto potrestán za pokus o převrat.